BẢNG KÍCH THƯỚC SỔ TIÊU CHUẨN

Rate this post
LOẠI SỔ KT BÌA KT RUỘT
Sổ còng A4 21 x 27.5 18.5 x 26
Sổ bìa dính A4 19.5 x 26.5 19 x 26
Sổ bìa gài A4 20 x 27 19 x 26
Sổ còng A5 17.5 x 23.5 14.5 x 21
Sổ bìa dính A5 14.5 x 21 14 x 20.5
Sổ bìa gài A 5 15.5 x 22 14.5 x 21
Sổ còng A7 13 x 19 10.5 x 17.5
Sổ bìa dính A7 10 x 18 9.5 x 17.5
Sổ bìa gài A7 10 x 18 9.5 x 17.5
VÀ CÁC KÍCH THƯỚC KHÁC THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

Tin Liên Quan